For Kim, my chocolate

I see you sitting there, waiting for time. And I’m standing here, silent like a mime. If I could find the words to say, or just a heart to greet you, “happy birthday” Then I may have a chance to be with you. And fill your ears with words so true. I compare you to…

Ang Gabi, Liwanag at Ikaw

August 2, 2017 – 1:07 AM Minsan naiisip ko kung may patutunguan paba tong pag gawa ko nang sulat, ni minsan hindi rin sumagi sa isip ko na sa pamamagitan nito e maipaparating ko ba ang aking mga salita. Ang aking mga damdamin, saloobin, karunungan at ang aking pagkatao. Meron pabang liwanag patungo sa iyo?…

Oo, Nandoon ako. Oo, Sabay tayo

August 1, 2017 – 12:51 AM Nakilala kita sa pagitan ng kawalan at kamulatan. Bahid sa iyong mukha ang mga katungan na tila hindi nagkaroon ng kasagutan. Nasan naba tayo? Sino ba tayo sa mundo? Minsan na nating naranasan kung gaano kasarap sa pakiramdam ang mailabas ang tunay nating katauhan. Oo, nandoon ako. Nandoon ako sa…

Its My Life.

You were given life; it is your duty to find something beautiful within life, no matter how slight.

Just You.

I fall, I rise, I make mistakes, I live, I learn, I’ve been hurt but I’m alive. I’m human, I’m not perfect but I’m thankful.