Ang Gabi, Liwanag at Ikaw

August 2, 2017 – 1:07 AM Minsan naiisip ko kung may patutunguan paba tong pag gawa ko nang sulat, ni minsan hindi rin sumagi sa isip ko na sa pamamagitan nito e maipaparating ko ba ang aking mga salita. Ang aking mga damdamin, saloobin, karunungan at ang aking pagkatao. Meron pabang liwanag patungo sa iyo?…

Oo, Nandoon ako. Oo, Sabay tayo

August 1, 2017 – 12:51 AM Nakilala kita sa pagitan ng kawalan at kamulatan. Bahid sa iyong mukha ang mga katungan na tila hindi nagkaroon ng kasagutan. Nasan naba tayo? Sino ba tayo sa mundo? Minsan na nating naranasan kung gaano kasarap sa pakiramdam ang mailabas ang tunay nating katauhan. Oo, nandoon ako. Nandoon ako sa…

Its My Life.

You were given life; it is your duty to find something beautiful within life, no matter how slight.

Just You.

I fall, I rise, I make mistakes, I live, I learn, I’ve been hurt but I’m alive. I’m human, I’m not perfect but I’m thankful.

ME.

I can remember the first five years of my life was filled with so much happiness. I was a happy child that didn’t have a care in the world. My mom told me that I never cried when I was a baby; I always had a smile on my face. Whenever I saw a camera…