For Kim, my chocolate

I see you sitting there, waiting for time. And I’m standing here, silent like a mime. If I could find the words to say, or just a heart to greet you, “happy birthday” Then I may have a chance to be with you. And fill your ears with words so true. I compare you to…

Ang Gabi, Liwanag at Ikaw

August 2, 2017 – 1:07 AM Minsan naiisip ko kung may patutunguan paba tong pag gawa ko nang sulat, ni minsan hindi rin sumagi sa isip ko na sa pamamagitan nito e maipaparating ko ba ang aking mga salita. Ang aking mga damdamin, saloobin, karunungan at ang aking pagkatao. Meron pabang liwanag patungo sa iyo?…

Oo, Nandoon ako. Oo, Sabay tayo

August 1, 2017 – 12:51 AM Nakilala kita sa pagitan ng kawalan at kamulatan. Bahid sa iyong mukha ang mga katungan na tila hindi nagkaroon ng kasagutan. Nasan naba tayo? Sino ba tayo sa mundo? Minsan na nating naranasan kung gaano kasarap sa pakiramdam ang mailabas ang tunay nating katauhan. Oo, nandoon ako. Nandoon ako sa…

#My Ideal Woman

Every night, I always pray to God that I am the right person for you and you are the right person for me. I always pray that I was the one destined to take care of you as we grow older. I wanna protect you from everything this world could make you in pain. I…

Its My Life.

You were given life; it is your duty to find something beautiful within life, no matter how slight.

Just You.

I fall, I rise, I make mistakes, I live, I learn, I’ve been hurt but I’m alive. I’m human, I’m not perfect but I’m thankful.

ME.

I can remember the first five years of my life was filled with so much happiness. I was a happy child that didn’t have a care in the world. My mom told me that I never cried when I was a baby; I always had a smile on my face. Whenever I saw a camera…