For Kim, my chocolate

I see you sitting there, waiting for time. And I’m standing here, silent like a mime. If I could find the words to say, or just a heart to greet you, “happy birthday” Then I may have a chance to be with you. And fill your ears with words so true. I compare you to…

Ang Sining ng Pagpapaalam

“Ang Sining ng Pagpapaalam” Huwag mong hayaang muli kang pulutin ng taong nagtapon sayo, Ikaw lang ang dapat magsalba sa sarili mo, At hindi ang ibang tao. Pinaiyak, iniwan at pinaasa ka na niya, At ang magbabangon sayo ay hindi dapat siya, Ikaw ang tumayo sa sarili mong mga paa, Dahil wala kang kakampi kundi…

Ang Gabi, Liwanag at Ikaw

August 2, 2017 – 1:07 AM Minsan naiisip ko kung may patutunguan paba tong pag gawa ko nang sulat, ni minsan hindi rin sumagi sa isip ko na sa pamamagitan nito e maipaparating ko ba ang aking mga salita. Ang aking mga damdamin, saloobin, karunungan at ang aking pagkatao. Meron pabang liwanag patungo sa iyo?…

Oo, Nandoon ako. Oo, Sabay tayo

August 1, 2017 – 12:51 AM Nakilala kita sa pagitan ng kawalan at kamulatan. Bahid sa iyong mukha ang mga katungan na tila hindi nagkaroon ng kasagutan. Nasan naba tayo? Sino ba tayo sa mundo? Minsan na nating naranasan kung gaano kasarap sa pakiramdam ang mailabas ang tunay nating katauhan. Oo, nandoon ako. Nandoon ako sa…

Gen (miho)

“Katawan lang ang napapagod, hindi ang Puso” – Gen Aspra

Repentance

Sometimes we make mistakes, we get crazy and numb. We let go those persons that are so important and in the end you are running to put them back. People change, only when its to late you realize that they mean so much to you. Keep blaming yourself that because of you they turn into…

Learn

Throughout life people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of…

F*CK ON!

Never allow yourself to get too attached. Because when they leave, you will have nothing left. You’re going to end up waiting for them to come back when they don’t plan on doing that anytime soon. Whenever your phone goes off, your heart will instantly drop because it’s not the person you want to talk…

Pain – Feeling

People are afraid of themselves, of their own reality, their feelings most of all. People talk about how great love is, but that’s bullshit. Love hurts. Feelings are disturbing. People are taught that pain is evil and dangerous. How can they deal with love if they’re afraid to feel? Pain is meant to wake us…