“Every Night”

“Every Night” No matter how hard you try, you cannot tell the same lie to yourself as what you used to tell others. Every night you will still find yourself taking off the mask you used to wear in front of your family, relatives, friends, and even acquaintances. Every night you will still go back…

“The Only One”

“The Only One” I don’t want you to love me because I’m good for you, because I am brave and make all the right things. Because I am everything you have been searching for. Because I am patient and kind. I want to be the one that you didn’t see beneath the surface. The one…

“Catalogues of Bent and Broken”

“Catalogues of Bent and Broken” You meet someone It’s all good & seems real and different you have a deep conversations with them & learn about their life and their past you talk every hour of the day and crave to see them it gets to a point where you plan out a future with…

“Tossed not Sunk”

“Tossed not Sunk” Never allow yourself to get too attached. Because when they leave, you will have nothing left. You’re going to end up waiting for them to come back when they don’t plan on doing that anytime soon. Whenever your phone goes off, your heart will instantly drop because it’s not the person you…

Ang Sining ng Pagpapaalam

“Ang Sining ng Pagpapaalam” Huwag mong hayaang muli kang pulutin ng taong nagtapon sayo, Ikaw lang ang dapat magsalba sa sarili mo, At hindi ang ibang tao. Pinaiyak, iniwan at pinaasa ka na niya, At ang magbabangon sayo ay hindi dapat siya, Ikaw ang tumayo sa sarili mong mga paa, Dahil wala kang kakampi kundi…

Ang Gabi, Liwanag at Ikaw

August 2, 2017 – 1:07 AM Minsan naiisip ko kung may patutunguan paba tong pag gawa ko nang sulat, ni minsan hindi rin sumagi sa isip ko na sa pamamagitan nito e maipaparating ko ba ang aking mga salita. Ang aking mga damdamin, saloobin, karunungan at ang aking pagkatao. Meron pabang liwanag patungo sa iyo?…

Oo, Nandoon ako. Oo, Sabay tayo

August 1, 2017 – 12:51 AM Nakilala kita sa pagitan ng kawalan at kamulatan. Bahid sa iyong mukha ang mga katungan na tila hindi nagkaroon ng kasagutan. Nasan naba tayo? Sino ba tayo sa mundo? Minsan na nating naranasan kung gaano kasarap sa pakiramdam ang mailabas ang tunay nating katauhan. Oo, nandoon ako. Nandoon ako sa…

Learn

Throughout life people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of…