For Kim, my chocolate

I see you sitting there, waiting for time. And I’m standing here, silent like a mime. If I could find the words to say, or just a heart to greet you, “happy birthday” Then I may have a chance to be with you. And fill your ears with words so true. I compare you to…

Ang Gabi, Liwanag at Ikaw

August 2, 2017 – 1:07 AM Minsan naiisip ko kung may patutunguan paba tong pag gawa ko nang sulat, ni minsan hindi rin sumagi sa isip ko na sa pamamagitan nito e maipaparating ko ba ang aking mga salita. Ang aking mga damdamin, saloobin, karunungan at ang aking pagkatao. Meron pabang liwanag patungo sa iyo?…