For Kim, my chocolate

I see you sitting there, waiting for time. And I’m standing here, silent like a mime. If I could find the words to say, or just a heart to greet you, “happy birthday” Then I may have a chance to be with you. And fill your ears with words so true. I compare you to…

Ang Sining ng Pagpapaalam

“Ang Sining ng Pagpapaalam” Huwag mong hayaang muli kang pulutin ng taong nagtapon sayo, Ikaw lang ang dapat magsalba sa sarili mo, At hindi ang ibang tao. Pinaiyak, iniwan at pinaasa ka na niya, At ang magbabangon sayo ay hindi dapat siya, Ikaw ang tumayo sa sarili mong mga paa, Dahil wala kang kakampi kundi…