Gen (miho)

“Katawan lang ang napapagod, hindi ang Puso” – Gen Aspra