“Salamat at Paalam”

IMG_2444.JPG

“Salamat at Paalam”

Minsan kapag dumarating na ang gabi, naiisip ko ang nakaraan, kung paano umukit ng lagda ang akin isip sa pahina nang ating nakalipas na pag sasama.

Makakaya ko pabang gawin ang lahat ng aking pinaglaban saiyo-sa iba.

Nasagot ko ba talaga ang mga tanong na bumalot saakin simula nung nawala kana, magiging masaya ba talaga tayo sa tinapos nating dalawa?

Ang akala ko ay ikaw ang nag layo sa akin sa mga bagay na aking kinatatakutan, ikaw din pala ang mag babalik sa kung paano mo ako unang dinatnan.

“salamat” at “paalam” dito nagtapos ang ating liham.

-Han Silva

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s